Ako je oblast vašeg rada hematologija/imunologija (imunofenotipizacija), mikrobiologija (HIV monitoring), transplantacija matičnih ćelija, IVF, biofarmaceutska proizvodnja ili se bavite naučnim istraživanjima:


vam predstavlja
PROTOČNE CITOMETRE 

CYTOFLEX linija
Nova generacija citometara

dizajniranih da prate potrebe vaše laboratorije

Dostupni u konfiguraciji do 6 lasera & 21 fluorescentnog detektora:
pružaju više informacija o vašem uzorku u kraćem vremenskom roku!
(opcije lasera: 488 nm, 638 nm, 405 nm, 375 nm, 561 nm, 808 nm)
nadogradnja sa osnovnog modela za samo 30 minuta
Donose nove standarde senzitivnosti
kako ne bi propustili retke populacije ćelija/čestica:
<30 MESF-FITC, <10 MESF-PE
Opcija Violet Side scatter (VSSC)omogućava
detekciju i najmanjih čestica  < 200 nm

Volumetrijsko brojanje čestica bez potrebe za standardima

Preuzmite protokole za neke od dostupnih aplikacija:

Counting Eschericia coliUsing the CytoFLEX

Advanced analysis of human T cell subsets on the
CytoFLEX flow cytometer using a 13 color tube based
on DuraClone dry reagent technology.

Competitive Bone
Marrow Transplantation
in C57/BL6 Mice

Ukoliko želite da saznate više o tome na koji način su opcije Cytoflex linije omogućile unapređenje multidisciplinarnih studija u vodećim svetskim centrima prijavite se za

Webinar:

LINK ZA REGISTRACIJU

Svoja iskustva će prezentovati:

Dr. Peter O’Toole 
Director of the Bioscience Technology Facility, Head of Imaging and Cytometry, Vice-President of the Royal Microscopical Society (POT)

Dr. Karen Hogg
Experimental Officer – Imaging and Cytometry (KGH)

Za više informacija obratite se na:
mira.kuburovic@elta90ms.com ili na telefon: 060/4141602