Takara Bio Europe

Takara Bio Europe je deo grupacije Takara Bio Inc i uključuje brendove Takara ™, Clontech® i
Cellartis®.
Takara Bio razvija, proizvodi i distribuira širok spektar reagensa za istraživanja u oblasti
prirodnih nauka.
U svom proizvodnom programu imaju veliki broj reagenasa za najrazličitije primene, uključujući:
 Next generation sequencing program
 qPCR i PCR reagense visokih performansi (uključujući Takara Ex Taq®, Takara LA
Taq®, Titanium®, i Advantage® enzime)
 Cellartis program za istraživanje matičnih ćelija
 RT enzime
 Inovativne sisteme kloniranja In-Fusion®
 Guide-it® alate za eksperimente Editovanja Genoma (CRISPR-Cas9)
 Tet-bazirane inducibilne sisteme za analizu ekspresije gena
 Fluorescentno obeležne proteine Living Colours®