O nama

Elta 90ms, more than technology

Elta 90 medical science

ELTA 90 MEDICAL SCIENCE je član ELTA 90 grupacije, www.elta90.com regionalnog lidera u distribuciji laboratorijske opreme za humanu i veterinarsku medicinu, sigurnost hrane i nauke o životu.

Sa više od 15 godina iskustva u regionu, kompanija je postala prepoznatljiva u regionu sa sedištima u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i Makedoniji. Stalna unapređenja, kontinuirana edukacija i treninzi zaposlenih, saradnja sa inovativnim kompanijama i proizvodima i stalna podrška koju pružamo svojim partnerima čini ELTA 90 tim pouzdanim partnerom svake laboratorije.

Naša misija

je da svojom ponudom proizvoda i usluga stvorimo uslove najboljim istraživačima iz oblasti genetike, molekularne biologije, biotehnologije i drugih srodnih prirodnih nauka za postizanje vrhunskih rezulatata. Izborom kompanija koje zastupamo, entuzijazmom i stručnošću, stabilnim rastom i dobrim poslovanjem doprinosimo sigurnosti korisnika naših usluga, a snabdevanjem proizvodima traženog kvaliteta obezbeđujemo zadovoljenje svih potreba naših partnera.

Naša vizija

je da budemo sinonim za kompaniju najviših standarda koja posluje u korak sa vremenom koje dolazi. Ako niste sigurni koji je sledeći korak u tehnologiji koju koristite, pitajte nas, mi imamo partnere koji su već na tom putu.

Naš cilj

da u narednim godinama nastavimo sa stabilnim poslovanjem i ostanemo pouzdan partner, sa pozitivnim uticajem na društvo i našu okolinu, da zaposlenima pružamo sigurnost i osećaj da su na najpoželjnijem  radnom mestu u okruženju.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta naše kompanije usmerena je na sticanje poverenja partnera, što se postiže ispunjenjem njihovih zahteva, potreba i očekivanja kroz osnovne principe standarda kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Kontinuirano pratimo zahteve tržišta i očekivanja naših partnera, kako u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga, tako i u pogledu svih aspekata koji se tiču profesionalnih potreba i razvoja naših klijenata.

Regulativa

Nastojimo da se konstano unapređujemo, prateći i uvodeći najnovije tehnologije i prateći regulative. Kompletno poslovnje je usklađujemo sa zahtevima ISO standarda i regulativama Republike Srbije, kao i mnogih svetskih i evropskih regulatornih institucija.
Cilj nam je da prateći politiku kvaliteta sa svim partnerima ostvarimo poverenje i dugoročnu uspešnu saradnju, kao što smo je ostvarili i sa mnogim renomiranim svetskim proizvođačima laboratorijske i medicinske opreme i potrošnog materijala.