U 2014. MultiGel preuzeo proizvodnju mašina za farmaceutske kompanije, od kompanije MultiPharma.

Multigel proizvodi ručne, poluautomatske, automatske mašine i automatske linije za doziranje i pakovanje farmaceutskih proizvoda, biljnih proizvoda i kozmetike. Mašine su za farmaceutsku industriju, laboratorije, Istraživanje i razvoj i galenske laboratorije. Svaka mašina se može prilagoditi, zahvaljujući znatnoj fleksibilnosti u proizvodnji.

Mašine su proizvedene u rasponu od mešanja praha do punjenja i zatvaranja kapsula, od mešanja tečnosti do punjenja i zatvaranja bilo koje vrste kontejnera do pakovanja u blistere i toplotom zavarenih vrećica. Proizvodnja pokriva bilo koji tip finalnog proizvoda, od praha do tečnosti, od krema do čvrstih oblika.