Logos Biosystems je kompanija posvećena proizvodnji inovativnih i komercijalnih tehnologija koje podržavaju razvoj nauke i pružaju korisna rešenja naučnicima. Od osnivanja 2008. godine uspešno proizvode automatizovane sisteme (brojače ćelija, digitalne mikroskope i sisteme za pripremu tkiva) za laboratorije koje se bave istraživanjem ćelija. Njihova misija je pronalazak inovativnih rešenjenja koja će zadovoljiti potrebe istraživanja.