IUL je španska kompanija osnovana 1987. godine sa ciljem obezbeđivanja lakšeg, sigurnijeg, jednostavnijeg i pouzdanijeg rada od procesa pripreme uzoraka (homogenizatori, dilutori, bojači preparata, obeleživači petri šolja) do analize uzoraka (brojači kolonija, merači zona inhibicije itd.) u klasičnim mikrobiološkim laboratorijama, u industrijama hrane, farmaceutskim industrijama i klinikama. Svi instrumenti su visokog kvaliteta i prolaze kroz podrobne završne provere i testiranja. IUL Vaš partner u mikrobiologiji.