Hirschmann-ovi proizvodi se koriste u laboratorijama više od 50 godina u preko 100 zemalja širom sveta. Naši laboratorijski instrumenti, volumetrijski instrumenti koji se koriste prilikom analize i precizne kapilare su više nego visoko kvalitetni alati sofisticirani alati za laboratorijske stručnjake. Mogu se individualno prilagoditi zahtevima korisnika.
Mi imamo rešenja ukoliko dođe do problema u svakodnevnom radu naših kupaca u medicinskim laboratorijama, istraživačkim laboraotorijama i aplikacijama u industriji. Primeri naših inovacija uključuju lansiranja prve Digitalne birete na solarni pogon u 2001. godini, kao i individualno kodiranje volumetrijskih mernih uređaja u 2009. godini.

Naši proizvodi su:
Peristaltičke pumpe, Manipulacija tečnostima, Odmerno posuđe, Precizne kapilare, Mikroploče, Laboratorijsko staklo, Sterilni zatvarači, Mikroskopske ploče, Hemikalije za čišćenje u laboratoriji, Servis za kalibraciju i sertifikate.