GENETIKA I MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

GENETIKA I MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

Molekularna genetika je jedna od najuzbudljivih istraživačkih oblasti  današnjice, počev od sekvenciranja nove generacije, pa sve do ciljanog editovanja genskih sekvenca. Ova nauka se intenzivno razvija nakon otkrivanja strukture molekula dezoksiribonukleinske kiseline (DNK), od kada je pronašla primenu u mnogim oblastima. Tako se danas moderna medicina teško može zamisliti bez molekularne dijagnostike, posebno u oblastima onkologije, neurologije, mikrobiologije… Veterina, poljoprivreda, ekologija i biotehnologija su samo neke od oblasti gde je analiza genetičkog materijala postala neophodna u rutinskom radu.

Naša kompanija sa ponosom ističe saradnju sa apsolutnim svetskim liderima u proizvodnji opreme i reagenasa za analizu genskih funkcija. Naš tim, kroz kontinuiranu edukaciju i  obuke u kompanijama sa kojima sarađujemo, nastoji da bude podrška u svim vašim eksperimentima i analizama.

Sekvenatori nove generacije (NGS)
Real-time PCR i PCR
Protočni citometri i ćelijski sorteri
Roboti – procesori za manipulaciju uzorcima
Priprema uzoraka
Reagensi
Ostalo