GeneProof a.s. je biotehnološka kompanija koja razvija i proizvodi kitove iz oblasti molekularne in vitro dijagnostike zaraznih i genetskih bolesti.

Cilj kompanije GeneProof je da izađe u susret potrebama klijenata u oblasti rutinske molekularne mikrobiološke, genetske, onkogenetske i prenatalne dijagnostike zasnovane na metodi polimerazne lančane reakcije (PCR).

Kompanija se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom visokokvalitetnih pristupačnih proizvoda.

GeneProof a.s. je ISO 13485: 2012 i ISO 9001: 2009 sertifikovana. Predmet sertifikacije je dizajn, razvoj, proizvodnja i prodaja in vitro dijagnostičkih medicinskih sredstava. Svi njihovi proizvodi su CE IVD, a prema Direktivi Saveta i Evropskog parlamenta 98/79 / EC o in vitro dijagnostičkim medicinskim agensima.