Belgijska kompanija FertiPro N.V. je jedan od vodećih proizvođača dijagnostičkih reagenasa i medijuma za pripremu ćelijskih kultura u asistiranoj reproduktivnoj tehnologiji i dijagnozi muške neplodnosti od 1992. godine.

Proizvodnja se odvija u strogo kontrolisanom laboratorijskom okruženju koji je klasifikovano kao obrada po GPM klase C. Aseptična obrada i sterilna filtracija se vrši u klasi A. Deo aseptične obrade se vrši u izolatru klase A koji je u potpunosti usklađen GMP (Good Manufacture Practice- Dobra proizvođačka praksa).

Proizvodna laboratorija je deo glavne zgrade kompanije dok se administrativne usluge, pakovanje i transport nalaze u drugoj zgradi. U januaru 2011. godine je otvorena treća zgrada koja sadrži priozvodnju i R&D laboratorije. Svi njihovi proizvodi poseduju ISO 9001 i ISO 13485 standarde i takođe svi dijagnostički kompleti kao i većina medijuma poseduju CE oznaku na osnovu Evropske direktive za IVD proizvode.

IVF medijumi su testirani na:
• pH vrednost
• Osmolalnost
• Sterilnost (membranska filtracija, aseptična obrada)
• Endotoksin (<0.25 EU/mL)
• Testiranje preživljavanja spermatozoida (gde je primenljivo)
• Koncentraciju albumina (gde je primenljivo)

Ostali medijumi su testirani na:
• pH vrednost
• Osmolalnost (osim za SpermFreeze i EmbryoFreeze od trenutka dodavanja anti- freezing sastojaka koji čine ovu vrstu testiranja nemogućim)
• Sterilnost
• Endotoksin
• Testiranje preživljavanja spermatozoida (gde je primenljivo)
• Viskoznost (SIP/SIS/MINOIL/PVP)
• Gustinu (SIP/SIS/MINOIL)
• Peroksidnu vrednost (MINOIL)