FARMACEUTIKA

FARMACEUTIKA

Farmaceutska industrija je jedna od najstrože regulisanih industrija i kao takva veoma zahtevna u izboru opreme za proizvodnju, kontrolu kvaliteta i distribuciju humanih i veterinarskih lekova i medicinskih sredstava. Ta oprema treba da bude vrhunskog kvaliteta, pouzdana i sigurna, i mora da je prati  vrhunski servis i stalna posleprodajna podrška.

Naš tim, sastavljen od stručnjaka sa radnim iskustvom u ovoj oblasti, se bavi opremanjem i snabdevanjem farmaceutske industrije on-line kontrolnom opremom, instrumentima i aparatima za kontrolne, razvojne, galenske, magistralne laboratorija i apoteke, kao i opremom za kontrolisani transport u hladnom lancu.

Sva oprema je pažljivo izabrana tako da zadovolji GMP zahteve, farmakopejske specifikacije i validacione protokole.

Karakterizacija i brojanje čestica
Analitička i tehnološka kontrolna oprema
Laboratorijska i pilot plant oprema za galensku proizvodnju
Farmaceutska mikrobiologija
Transport u temperaturno kontrolisanim uslovima
Laboratorijski nameštaj i sigurnosni sistemi
Laboratorijski potrošni i ostali materijal