DNK-Technologi LLC kompanija je osnovana 1993. Godine, od kada uspešno razvijaju i proizvode opremu i reagense u oblasti molekularne dijagnostike

Njihov tim okuplja vodeće stručnjake iz oblasti molekularne biologije, imunogenetike, medicine, termodinamike, optike, elektronike i programiranja. Što je omogućilo visok istraživački i tehniči potencijala i osiguralo visok kvalitet i standarde kontrole u svim fazama proizvodnje.

Kao svoj cilj ističu da uz primenu najnovijih otkrića u oblasti molekularne biologije kontinuirano poboljšavaju kvalitet dijagnostike, a samim tim i efikasnost lečenja.