Cryopal, osnovan 1968. godine i deo Air Liquide grupe, dizajnira i proizvodi visoko kvalitetne,
inovativne i korisnički orijentisane posude za krioprezervaciju, super izolovane linije za distribuciju tečnog azota i odgovarajuće servisne usluge za kriogeno skladištenje bioloških materijala. Criopal takođe nudi niz posuda za čuvanje tečnog kiseonika za pacijente sa hroničnim respiratornim oboljenjima.

Aktivnosti
Kao jedan od lidera u krioporezervaciji i terapiji tečnim kiseonikom, Cryopal pruža potpuno usklađena i pouzdana rešenja za skladištenje osetljivih i vrednih bioloških uzoraka kao i za
određene aplikacije:

-Banka bioloških uzoraka
-VO životinja
-Terapija Kiseonikom
-Dermatologija
-Aplikacije Helijumom
-Industrija

Cryopal je sertifikovan ISO 9001: 2008 i ISO 13485: 2012. Medicinski uređaji označeni oznakom CE prema propisima u potpunosti su usklađeni sa Direktivom 93/42/EEC.