Kompanija Beckman Coulter je osnovana pre 80 godina, a do danas ima predstavništvo u preko 130 zemalja sveta i broji preko 11 800 zaposlenih. Beckman Coulter je predano posvećen unapređivanju i optimizovanju aparata i reagenasa u laboratorijama. Tokom godina razvijeno je veliko poverenje između klijenata i ove kompanije, tako da se za ime Beckman Coulter pre svega vezuje reč “kvalitet”. Glavni fokus zaposlenih u Beckman Coulter-u je inovacija, pouzdanost i efikasnost, zbog čega se njihov uspeh na tržištu laboratorijske opreme veoma opravdano povećava iz godine u godinu.

Beckman Coulter Life Sciences

Beckman Coulter Life Sciences pruža inovativna i pouzdana rešenja za laboratorije sa najrazličitijim potrebama širom sveta. Njihovu opremu ćete videti na univerzitetima, u vladinom sektoru, u biotehnološkim i farmaceutskim kompanijama, bolnicama, i komercijalnim laboratorijama. Svojim najsavremenijim pristupom Beckman Coulter Life Sciences preispituje konvencionalne metode kako bi razvio najbolje moguće proizvode koji su globalno prepoznati kao izuzetno pouzdani, a samim tim su i veoma rado i sa ponosom korišćeni u laboratorijama.
Iz Beckman Coulter Life Sciences portfolia izdvaja se program za protočnu citometriju, koji je posebno prilagođen jedinstvenim potrebama istraživača (CytoFLEX aparat) kao i širok dijapazon centrifuga  (Allegra, Avanti i Optima serije).

Beckman Coulter Industry

Svaki korak u industrijskoj proizvodnji iziskuje precizno merenje, te samim tim istraživanje, razvoj i brza proizvodnja direktno zavise od opreme koja se koristi u datoj kompaniji. Beckman Coulter Industry pruža potpuno integrisane, lake za upotrebu, automatizovane sisteme sa najrazličitijom primenom u kontroli kvaliteta – merenje čestica, praćenje njihove distribucije i zapremine koje zauzimaju kao i kompletna analiza na ćelijskom nivou. Svi Beckman Coulter sistemi mogu da se konfigurišu tako da izađu u susret specifičnim potrebama svih zaposlenih u industriji i pružaju efikasan proces automatizacije za najrazličije korake u trgovini.

Proizvodi iz linije Beckman Coulter Industry se koriste u industriji abraziva, biološkoj kontroli kvaliteta, proizvodnji cementa, petrohemijskoj industriji, kozmetici, jonskoj analizi, proizvodnji hrane i pića, rudarstvu, nanotehnologiji, farmaceutskoj industriji, kontroli kvaliteta vode, proizvodnji tonera i mastila i dr. Treba izdvojiti Multisizer™ 4 COULTER COUNTER® i Multisizer™ 3 COULTER COUNTER® kao najpopularnije brojače čestica, kao i LS 13 320 Multi-Wavelength brojač čestica koji koristi lasersku difrakciju zraka.