Lider u dijagnostici autoimunih oboljenja.

Vodeći proizvođač in-vitro dijagnostičkih testova (Elisa, Western Blot i IFA) za skrining, rano otkrivanje i dijagnstikovanje autoimunih bolesti.

AESKU DIAGNOSTICS je osnovan u Nemačkoj, 2000. godine od strane Dr. Torsten Matthias, priznatog naučnika sa preko 20 godina iskustva u istraživanjima autoimunih bolesti. Danas, prepoznatljivo ime u dijagnostici autoimunih oboljenja sa više od 140 različitih proizvoda, sa uslugama u preko 80 zemalja sveta. AESKU DIAGNOSTICS je deo AESKU grupe, koja obuhvata: AESKU DIAGNOSTICS (proizvodnja IVD testova), AESKU THERAPY (Terapija autoiminih oboljenja), AESKU SYSTEMS (Automatizovani sistemi za obradu IVD testova) i AESKU KIPP INSTITUTE (AESKU Institut za istraživanja).