Partneri

Profesionalne potrebe i razvoj naših klijenata su bile i uvek će biti naš prioritet.

Partneri

Profesionalne potrebe i razvoj naših klijenata su bile i uvek će biti naš prioritet.

Renomirane svetske kompanije koje uspešno zastupamo svedoče o našem dobrom poslovanju. Višegodišnje iskustvo koje se oslanja na stalnu edukaciju i samoedukaciju, unapređenje kvaliteta i brzina usluge pružaju sigurnost i pouzdanost kakva se očekuje od najboljih zastupnika. Proizvođači opreme nalaze stručan i inovativan tim tehnički edukovanih saradnika sa kojima brzo uspostavljaju komunikaciju na najvišem inženjerskom nivou. Proizvođači reagenasa i medicinskih sredstava nam sa punim poverenjem poveravaju distribuciju najosetljivijih dijagnostičkih sredstava, znajući da ćemo od prvog do poslednjeg koraka poštovati izuzetno zahtevne propise, počev od registracije, dozvola, uvoza i skladištenja, preko distribucije, do podrške i treninga. Ono što nas razlikuje je naš pristup inovacijama, društvenoj odgovornosti i građenju poverenja i partnerskih odnosa sa našim klijentima. Profesionalne potrebe i razvoj naših klijenata su bile i uvek će biti naš prioritet.

Aesku diagnostics

Lider u dijagnostici autoimunih oboljenja.

Vodeći proizvođač in-vitro dijagnostičkih testova (Elisa, Western Blot i IFA) za skrining, rano otkrivanje i dijagnstikovanje autoimunih bolesti.

AESKU DIAGNOSTICS je osnovan u Nemačkoj, 2000. godine od strane Dr. Torsten Matthias, priznatog naučnika sa preko 20 godina iskustva u istraživanjima autoimunih bolesti. Danas, prepoznatljivo ime u dijagnostici autoimunih oboljenja sa više od 140 različitih proizvoda, sa uslugama u preko 80 zemalja sveta. AESKU DIAGNOSTICS je deo AESKU grupe, koja obuhvata: AESKU DIAGNOSTICS (proizvodnja IVD testova), AESKU THERAPY (Terapija autoiminih oboljenja), AESKU SYSTEMS (Automatizovani sistemi za obradu IVD testova) i AESKU KIPP INSTITUTE (AESKU Institut za istraživanja).

Altus Science

Altus Science je proizvođač sertifikovanih referentnih materijala (CRM), fokusiran na CRM za Ukupni Organski Ugljenik (Total Organic Carbon – TOC) i Konduktivitet. Nudimo kalibraciju, validaciju i potrošni materijal za sve proizvođače TOC analizatora.

Prepoznajemo važnost visoko kvalitetnih CRM-ova. Posedujemo niz analitičkih instrumenata koji se koriste u procesu verifikacije. Altus Science je nezavisna kompanija u privatnom vlasništvu. Trudimo se da odgovorimo na zahteve kupaca i nudimo tehničku podršku.
Altus Science je počeo da posluje u 2012. godini i, istovremeno sa obezbeđivanjem  CRM-ova za potrošačime, uložio je napor u izgradnju i implementaciju sistema upravljanja kvalitetom (QMS). Uspešno smo ocenjeni od UKAS-a i akreditovani kako za ISO 17025 i tako i za ISO Guide 34 usaglašenost sa standardima u julu 2013. Kultura kvaliteta je temeljna osnova našeg poslovanja, a mi delujemo po slovu i u duhu našeg QMS-a.

Na lokaciji Manor Park blizu Liverpula, Altus Science proizvodi u strogo kontrolisanom proizvodnom pogonu. Dnevne isporuke zakazujemo kod prevoznika koji isporučuju robu širom sveta. Za artikle na zalihama, nudimo isporuku sledećeg dana za većinu  zemalja EU.

Beckman Coulter

Kompanija Beckman Coulter je osnovana pre 80 godina, a do danas ima predstavništvo u preko 130 zemalja sveta i broji preko 11 800 zaposlenih. Beckman Coulter je predano posvećen unapređivanju i optimizovanju aparata i reagenasa u laboratorijama. Tokom godina razvijeno je veliko poverenje između klijenata i ove kompanije, tako da se za ime Beckman Coulter pre svega vezuje reč “kvalitet”. Glavni fokus zaposlenih u Beckman Coulter-u je inovacija, pouzdanost i efikasnost, zbog čega se njihov uspeh na tržištu laboratorijske opreme veoma opravdano povećava iz godine u godinu.

Beckman Coulter Life Sciences

Beckman Coulter Life Sciences pruža inovativna i pouzdana rešenja za laboratorije sa najrazličitijim potrebama širom sveta. Njihovu opremu ćete videti na univerzitetima, u vladinom sektoru, u biotehnološkim i farmaceutskim kompanijama, bolnicama, i komercijalnim laboratorijama. Svojim najsavremenijim pristupom Beckman Coulter Life Sciences preispituje konvencionalne metode kako bi razvio najbolje moguće proizvode koji su globalno prepoznati kao izuzetno pouzdani, a samim tim su i veoma rado i sa ponosom korišćeni u laboratorijama.
Iz Beckman Coulter Life Sciences portfolia izdvaja se program za protočnu citometriju, koji je posebno prilagođen jedinstvenim potrebama istraživača (CytoFLEX aparat) kao i širok dijapazon centrifuga (Allegra, Avanti i Optima serije).

Beckman Coulter Industry

Svaki korak u industrijskoj proizvodnji iziskuje precizno merenje, te samim tim istraživanje, razvoj i brza proizvodnja direktno zavise od opreme koja se koristi u datoj kompaniji. Beckman Coulter Industry pruža potpuno integrisane, lake za upotrebu, automatizovane sisteme sa najrazličitijom primenom u kontroli kvaliteta – merenje čestica, praćenje njihove distribucije i zapremine koje zauzimaju kao i kompletna analiza na ćelijskom nivou. Svi Beckman Coulter sistemi mogu da se konfigurišu tako da izađu u susret specifičnim potrebama svih zaposlenih u industriji i pružaju efikasan proces automatizacije za najrazličije korake u trgovini.

Proizvodi iz linije Beckman Coulter Industry se koriste u industriji abraziva, biološkoj kontroli kvaliteta, proizvodnji cementa, petrohemijskoj industriji, kozmetici, jonskoj analizi, proizvodnji hrane i pića, rudarstvu, nanotehnologiji, farmaceutskoj industriji, kontroli kvaliteta vode, proizvodnji tonera i mastila i dr. Treba izdvojiti Multisizer™ 4 COULTER COUNTER® i Multisizer™ 3 COULTER COUNTER® kao najpopularnije brojače čestica, kao i LS 13 320 Multi-Wavelength brojač čestica koji koristi lasersku difrakciju zraka.

Bertin Instrumenti

Bertin Instrumenti je jedan od brendova CNIM grupe koja je posvećena inovativnim merenjimma i rešenjima za uzorkovanje za ključna tržišta širom sveta, kao što su:

• laboratorijska oprema (priprema uzoraka, uzorkivač vazduha)
• Instrumenti za nuklearnu primenu (profesionalni monitoring radona, sistemi za monitoring radijacije u životnoj sredini, portali za monitoring radijacije, fizika u zdravstvu)
• Odbrana, sigurnost i zaštita / nafta i gas (CBRN, detektori gasa, optronika). Ovi instrumenti omogućavaju klijentima da mere, uzorkuju i detektuju nevidljive elemente( DNA, gasove, ionizaciono zračenje, mete u noći i td)

Kombinovani jedinstven pristup prodaji i R&D je zasnovan na:

– Specifičnim proizvodima organizovanim po kupcu koji je u centru
– Globalnom prisustvu sa širokom mrežom lokalnih partnera
– Timovima koji su posvećeni pa pruže tehnološku izvrsnost
– Visokom nivou tehničke, naučne i digitalne podrške

BS-Partikel

Višegodišnjim istraživačkim i razvojnim radovima na univerzitetu i industriji, veliki broj komercijalno primenjenih polimernih proizvoda čestica (npr., jonski izmjenjivači, flokulaciona pomagala, GPC / SEC kolone, itd.) uspešno se razvijaju za različite kupce u industriji. Ovo kumulativno sveobuhvatno znanje, u kombinaciji sa efikasno poboljšanim laboratorijskim tehnologijama, dalo je rezultate koji su u potpunosti prilagođeni sintezama čestica polimera i postupcima frakcioniranja, što je konačno rezultiralo monodispersne čestice.

BS-Partikel GmbH je ponosan što može ponuditi monodispersne standarde čestica s odličnim odnosom cene i kvaliteta za različite aplikacije.

Cryopal

Cryopal, osnovan 1968. godine i deo Air Liquide grupe, dizajnira i proizvodi visoko kvalitetne,
inovativne i korisnički orijentisane posude za krioprezervaciju, super izolovane linije za distribuciju tečnog azota i odgovarajuće servisne usluge za kriogeno skladištenje bioloških materijala. Criopal takođe nudi niz posuda za čuvanje tečnog kiseonika za pacijente sa hroničnim respiratornim oboljenjima.

Aktivnosti
Kao jedan od lidera u krioporezervaciji i terapiji tečnim kiseonikom, Cryopal pruža potpuno usklađena i pouzdana rešenja za skladištenje osetljivih i vrednih bioloških uzoraka kao i za
određene aplikacije:

-Banka bioloških uzoraka
-VO životinja
-Terapija Kiseonikom
-Dermatologija
-Aplikacije Helijumom
-Industrija

Cryopal je sertifikovan ISO 9001: 2008 i ISO 13485: 2012. Medicinski uređaji označeni oznakom CE prema propisima u potpunosti su usklađeni sa Direktivom 93/42/EEC.

DNA Technology

DNK-Technologi LLC kompanija je osnovana 1993. Godine, od kada uspešno razvijaju i proizvode opremu i reagense u oblasti molekularne dijagnostike

Njihov tim okuplja vodeće stručnjake iz oblasti molekularne biologije, imunogenetike, medicine, termodinamike, optike, elektronike i programiranja. Što je omogućilo visok istraživački i tehniči potencijala i osiguralo visok kvalitet i standarde kontrole u svim fazama proizvodnje.

Kao svoj cilj ističu da uz primenu najnovijih otkrića u oblasti molekularne biologije kontinuirano poboljšavaju kvalitet dijagnostike, a samim tim i efikasnost lečenja.

EntroGen

EntroGen je biotehnološka kompanija sa sedištem u Los Anđelesu, SAD sa primarnim fokusom na molekularnu dijagnostiku u oblastima hematologije i onkologije.

EntroGen ima rastući portfolio testova na bazi PCR u realnom vremenu i NGS-a, pri čemu se mnogi od proizvoda koriste za vođenje i nadgledanje ciljanih terapija za različite maligne bolesti. EntroGenov pruža pouzdane i inovativne alate istraživačima i kliničarima.

EVERmed

EVERmed je medicinska divizija Everlasting grupe, iz koje je proisteklo iskustvo od preko 50 godina kada je u pitanju proizvodnja opreme za profesionalno hlađenje, u visoko specijalizovanoj proizvodnji koja nam omogućava da uvek imamo odgovor za svaku vrstu aplikacije (bolnice, klinike, univerziteti, laboratorije, apoteke).

Kompanija, kroz saradnju visoko kvalifikovanog osoblja specijalizovana za to područje, nudi širok spektar specifičnih proizvoda koji povezuju najbolje moguće usluge.

EVERmed je kompanija čiji je glavni cilj unapređenje, a ne samo stalnu pažnju na najvišem nivou tehnologije i inovacije, već i okoline i sigurnosti. Efikasnost proizvodnih procesa posvećuje posebnu pažnju poštovanju životne sredine, ali se kontinuirano razvija kako bi se omogućilo konstantno poboljšanje. Svi naši proizvodi su u skladu sa najnovijim važećim standardima i nose oznaku CE koja osigurava njihovu apsolutnu profesionalnost i sigurnost.

Evermed proizvodi sledeće grupe rashladne opreme:
– Laboratorijske frižidere sa staklenim i punim vratima
– Laboratorijske zamrzivače sa staklenim i punim vratima
– Horizontalne zamrzivače
– Rashladni uređaji sa dve temperature
– Inkubatori
– Mobilni frižideri
– Izotermalni kontejneri Aparati za led
– Frižideri/zamrzivači za tela
– Oprema za autopsiju
– Rashladne komore

FertiPro

Belgijska kompanija FertiPro N.V. je jedan od vodećih proizvođača dijagnostičkih reagenasa i medijuma za pripremu ćelijskih kultura u asistiranoj reproduktivnoj tehnologiji i dijagnozi muške neplodnosti od 1992. godine.

Proizvodnja se odvija u strogo kontrolisanom laboratorijskom okruženju koji je klasifikovano kao obrada po GPM klase C. Aseptična obrada i sterilna filtracija se vrši u klasi A. Deo aseptične obrade se vrši u izolatru klase A koji je u potpunosti usklađen GMP (Good Manufacture Practice- Dobra proizvođačka praksa).

Proizvodna laboratorija je deo glavne zgrade kompanije dok se administrativne usluge, pakovanje i transport nalaze u drugoj zgradi. U januaru 2011. godine je otvorena treća zgrada koja sadrži priozvodnju i R&D laboratorije. Svi njihovi proizvodi poseduju ISO 9001 i ISO 13485 standarde i takođe svi dijagnostički kompleti kao i većina medijuma poseduju CE oznaku na osnovu Evropske direktive za IVD proizvode.

IVF medijumi su testirani na:
• pH vrednost
• Osmolalnost
• Sterilnost (membranska filtracija, aseptična obrada)
• Endotoksin (<0.25 EU/mL)
• Testiranje preživljavanja spermatozoida (gde je primenljivo)
• Koncentraciju albumina (gde je primenljivo)

Ostali medijumi su testirani na:
• pH vrednost
• Osmolalnost (osim za SpermFreeze i EmbryoFreeze od trenutka dodavanja anti- freezing sastojaka koji čine ovu vrstu testiranja nemogućim)
• Sterilnost
• Endotoksin
• Testiranje preživljavanja spermatozoida (gde je primenljivo)
• Viskoznost (SIP/SIS/MINOIL/PVP)
• Gustinu (SIP/SIS/MINOIL)
• Peroksidnu vrednost (MINOIL)

Flores Valles

Ekskluzivni laboratorijski nameštaj i digestori, kompanije Flores Valles S.A. sa tradicijom dugom skoro 200 godina, izrađuju se isključivo od najkvalitetnijih materijala, metala sa epoksi premazom, sa različitim mogućnostima odabira radnih površina. Bez kompromisa po pitanju kvaliteta, bezbednosti, fleksibilnosti i modularnosti. Iskusan inženjerski i dizajnerski tim u mogućnosti je da predloži kompletan projekat opremanja laboratorije opremom koju proizvode, poštujući sve najviše svetske standarde kvaliteta. Modularnost i fleksibilnost sistema omogućava prilagođavanje specifičnim potrebama svakog klijenta. Digestori su opremljeni najsavremenijim bezbednosnim i kontrolnim sistemima, što garantuje najviši nivo zaštite kako korisnika tako i okruženja.

Posebno mesto zauzimaju Radne stanice za patologiju, koje predstavljaju spoj visoke tehnologije, komfora i najvišeg nivoa bezbednosti rada. Filteri od aktivnog uglja i filteri za formaldehid ugrađeni u radne stanice minimizuju rizike štetnih supstanci i pružaju dodatnu bezbednost korisnika i okruženja.

GeneProof

GeneProof a.s. je biotehnološka kompanija koja razvija i proizvodi kitove iz oblasti molekularne in vitro dijagnostike zaraznih i genetskih bolesti.

Cilj kompanije GeneProof je da izađe u susret potrebama klijenata u oblasti rutinske molekularne mikrobiološke, genetske, onkogenetske i prenatalne dijagnostike zasnovane na metodi polimerazne lančane reakcije (PCR).

Kompanija se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom visokokvalitetnih pristupačnih proizvoda.

GeneProof a.s. je ISO 13485: 2012 i ISO 9001: 2009 sertifikovana. Predmet sertifikacije je dizajn, razvoj, proizvodnja i prodaja in vitro dijagnostičkih medicinskih sredstava. Svi njihovi proizvodi su CE IVD, a prema Direktivi Saveta i Evropskog parlamenta 98/79 / EC o in vitro dijagnostičkim medicinskim agensima.

Gynetics

Belgijaska kompanija osnovana 1972. godine. U početku, aktivnosti ove kompanije su se zasnivale u planiranju porodice, te su izumeli niz intrauterinih kontraceptivnih sredstava. U međuvremenu, postaju uključeni u metode humane asistirane reprodukcije (IVF) i postaju vodeći, inovativni, međunarodni proizvođač širokog sprektra kvalitetnih uređaja i aparata na globalnom IVF tržištu.

Srž poslovanja ove kompanije je izrada vrhunskih proizvoda, pružanje besprekorne usluge i pažljivo razmatranje potreba klijenata.

Portfolio kompanije je najpoznatiji po proizvodnji:
• katetera za inseminaciju (IUI)
• katetera za transfer embriona
• igala za aspiraciju folikula
• pipeta (handling i denudacionih)
• kireta za uzorkovanje endometrijalnog sadržaja

Pošto je sam IVF proces dosta neizvestan, kvalitet proizvoda je jedan od važnijih faktora pa samim tim kompanija Gynetics neprekidno nastoji na njihovom konstantnom unapređenju koristeći najnovija otkrića. Svi njihovi proizvodi su podvrgnuti strogom testiranju i poseduju ISO 9001 i ISO 13485 standarde i svi proizvodi su sterilisani gama zracima ili etilen-oksidom.

Halotech DNA

Sa sedištem u Madridu, osnovana 2008. godine, je vodeća biotehnološka kompanija posvećena istraživanju, razvoju i marketingu rešenja u oblasti plodnosti. HalotechDNA in vitro dijagnostički setovi, zajedno sa podrškom za medicinske profesionalce, odražavaju inovativne i kvalitetne napore koje donosimo našim rešenjima.

Cilj HalotechDNA kompanije je povećanje i poboljšanje prognoze tretmana u oblasti plodnosti, gde in vitro rešenja daju vredan doprinos.

HalotechDNA kompanija je ponosna na to što je dinamična i inovativna kompanija koja postavlja parove na čelu svojih projekata dok pružaju rešenja iz oblasti asistirane reprodukcije kako bi proces odlučivanja bio precizniji za medicinske profesionalce.

HalotechDNA kompanija je prepoznatljiva po svom jedinstvenom i inovativnom fokusu na istraživanje neplodnosti, stavljajući naše napore i posvećenost na razumijevanje kako možemo zadovoljiti želju naših pacijenata: uspješnu trudnoću.

Hermle

Nemačka kompanija HERMLE Labortechnik GmbH renomirani je proizvođač laboratorijskih centrifuga koje se mogu koristiti u medicini, istraživanjima i industriji. Izuzetno lako rukovanje, indukcioni pogon bez održavanja, veliki izbor ugaonih, swing-out, MTP i drugih rotora, svrstavaju ove centrifuge u sam vrh među konkurencijom. Otkrijte zašto je Hermle Labortechnik GmbH sinonim za kvalitet i izdržljivost, čije se centrifuge koriste u laboratorijama širom sveta već više od 60 godina.

Hirschmann

 

Hirschmann-ovi proizvodi se koriste u laboratorijama više od 50 godina u preko 100 zemalja širom sveta. Naši laboratorijski instrumenti, volumetrijski instrumenti koji se koriste prilikom analize i precizne kapilare su više nego visoko kvalitetni alati sofisticirani alati za laboratorijske stručnjake. Mogu se individualno prilagoditi zahtevima korisnika.
Mi imamo rešenja ukoliko dođe do problema u svakodnevnom radu naših kupaca u medicinskim laboratorijama, istraživačkim laboraotorijama i aplikacijama u industriji. Primeri naših inovacija uključuju lansiranja prve Digitalne birete na solarni pogon u 2001. godini, kao i individualno kodiranje volumetrijskih mernih uređaja u 2009. godini.

Naši proizvodi su:
Peristaltičke pumpe, Manipulacija tečnostima, Odmerno posuđe, Precizne kapilare, Mikroploče, Laboratorijsko staklo, Sterilni zatvarači, Mikroskopske ploče, Hemikalije za čišćenje u laboratoriji, Servis za kalibraciju i sertifikate.

 

Illumina

Kompanija Illumina je osnovana 1998. godine u San Dijegu, Kalifornija. 2014. godine proglašena je za najpametniju kompaniju na svetu od strane Masačusetskog tehnološkog institute, MIT. Trenutno ima preko 6000 zaposlenih i predstavlja globalnog lidera u razvoju i proizvodnji integrisanih sistema za analizu genskih varijacija i bioloških funkcija.

Illumina za cilj ima unapređenje sveopšteg zdravlje ljudi omogućavajući otkriće realnog značaja humanog genoma. Čineći svoju tehnologiju jednostavnijom i dostupnijom naučnicima širom sveta omogućili su veliki proboj u istraživanju na polju genetike – industrije na raskrsnici biologije i tehnologije. Uz Illuminu, budućnost je sada.

IUL

IUL je španska kompanija osnovana 1987. godine sa ciljem obezbeđivanja lakšeg, sigurnijeg, jednostavnijeg i pouzdanijeg rada od procesa pripreme uzoraka (homogenizatori, dilutori, bojači preparata, obeleživači petri šolja) do analize uzoraka (brojači kolonija, merači zona inhibicije itd.) u klasičnim mikrobiološkim laboratorijama, u industrijama hrane, farmaceutskim industrijama i klinikama. Svi instrumenti su visokog kvaliteta i prolaze kroz podrobne završne provere i testiranja. IUL Vaš partner u mikrobiologiji.

Kern & Sohn

Kompanija KERN & SOHN GmbH osnovana je daleke 1844. godine i najstariji je proizvođač preciznih vaga u Evropi. Pored proizvodnje širokog spektra vaga (od malih džepnih, preko laboratorijskih do velikih industrijskih), kompanija je poznata i po različitim optičkim uređajima poput mikroskopa, refraktometara, kao i analizatora vlažnosti. U saradnji sa partnerskom kompanijom SAUTER u ponudi su merači sile, daljine, debljine premaza na metalnim površinama, ultrazvučno merenje debljine, merenje tvrdoće plastike i metala i drugo.

Logos Biosystems

Logos Biosystems je kompanija posvećena proizvodnji inovativnih i komercijalnih tehnologija koje podržavaju razvoj nauke i pružaju korisna rešenja naučnicima. Od osnivanja 2008. godine uspešno proizvode automatizovane sisteme (brojače ćelija, digitalne mikroskope i sisteme za pripremu tkiva) za laboratorije koje se bave istraživanjem ćelija. Njihova misija je pronalazak inovativnih rešenjenja koja će zadovoljiti potrebe istraživanja.

MultiGel

U 2014. MultiGel preuzeo proizvodnju mašina za farmaceutske kompanije, od kompanije MultiPharma.

Multigel proizvodi ručne, poluautomatske, automatske mašine i automatske linije za doziranje i pakovanje farmaceutskih proizvoda, biljnih proizvoda i kozmetike. Mašine su za farmaceutsku industriju, laboratorije, Istraživanje i razvoj i galenske laboratorije. Svaka mašina se može prilagoditi, zahvaljujući znatnoj fleksibilnosti u proizvodnji.

Mašine su proizvedene u rasponu od mešanja praha do punjenja i zatvaranja kapsula, od mešanja tečnosti do punjenja i zatvaranja bilo koje vrste kontejnera do pakovanja u blistere i toplotom zavarenih vrećica. Proizvodnja pokriva bilo koji tip finalnog proizvoda, od praha do tečnosti, od krema do čvrstih oblika.

Norgen Biotek

Kompanija Norgen Biotek je osnovana 1998. godine angažovanjem profesora Haj-Ahmad. Kompanija se nalazi u Ontariu,nekoliko blokova od Univerziteta Brock. Norgen je biotehnološka kompanija fokusirana na pripremu uzoraka. Sertifikati ISO 9001, ISO 13485 i ISO 15189 i brojne reference govore o najvišem kvalitetu njihovih proizvoda.

Takara

Takara Bio Europe je deo grupacije Takara Bio Inc. Takara Bio razvija, proizvodi i distribuira širok spektar reagensa za naučn- istraživačke svrhe. Proizvodi su dostupni pod komercijalnim nazivima: Takara ™, Clontech® i Cellartis®.

Najpopularniji proizvodi su svakako SMART cDNA kitovi za sintezu jednolačane cDNK iz različitih uzorke. cDNK dobijena ovim kompletom najvišeg je kvaliteta i moguće ju je koristiti za veliki broj nishodnih aplikacija.

U svom proizvodnom programu imaju veliki borj reagenasa za najrazličitije primene, uključujući:
• NGS,
• qPCR i PCR reagense visokih performansi (uključujući Takara Ex Taq®, Takara LA Taq®, Titanium®, i Advantage® enzime),
• Cellartis program za istraživanju matičnih ćelije,
• RT enzimi
• inovativni sistem kloniranja In-Fusion®,
• alate za eksperimente Editovanja Genoma (CRISPR-Cas9),
• Tet-bazirani inducibilni sistemi za analizu ekspresije gena ,
• Fluorescentno obeležne proteine Living Colours®.

Zytomed systems

Zytomed systems je nemačka kompanija, osnovana u Berlinu, koja se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom antitela i detekcionih sistema za dijagnostiku i istraživanja. Eksperti su na polju dijagnostičke patologije sa odličnim plasmanom IVD proizvoda i proizvoda koji se koriste u istraživačke svrhe. U svojoj ponudi imaju preko 8.000 antitela koja mogu zadovoljiti potrebe istraživanja na polju patologije i ćelijske biologije.