Elta 90MS je član ELTA 90 grupacije, regionalnog lidera u distribuciji laboratorijske opreme za humanu i veterinarsku medicinu, sigurnost hrane i nauke o životu. Sa više od 15 godina iskustva u regionu, kompanija je postala prepoznatljiva u regionu.

Naš tim, koji se bavi opremanjem i snabdevanjem čitave farmaceutike, čine mladi stručnjaci obučeni u servisnim i aplikativnim centrima proizvođača, o čemu poseduju validne sertifikate, kao i iskusni inženjeri sa mnogo laboratorijskog znanja i iskustva. Naša ponuda  on-line kontrolne opreme, instrumenata i aparata za kontrolne, razvojne, galenske, magistralne laboratorija i apoteke, kao i oprema za temperaturno kontrolisani transport u hladnom lancu je pažljivo izabrana tako da zadovoljava GMP zahteve, farmakopejske specifikacije i validacione protokole.

Brošura u PDF formatu