Seminar: Brojanje i karakterizacija čestica u farmaceutskoj industriji – klasična, sterilna i biofarmaceutska proizvodnja.

7. septembra u Amfiteatru Farmaceutskog fakulteta u Beogradu Drage kolege, Ako Vi brinete o proizvodnji lekova, medicinskih sredstava ili vode, o osiguranju kvaliteta, kontroli kvaliteta ulaznih sirovina ili gotovih proizvoda, ili se bavite projektovanjem, regulativom ili tehničkim uslovima za aseptičnu proizvodnju, počev od laminara pa do proizvodnog pogona ili ste samo željni znanjai interesuje Vas […]