Poštovani,
Obaveštavamo Vas da u periodu od 01.07.2017. do 31.08.2017. omogućavamo nabavku kontejnera za čuvanje uzoraka u tečnom azotu, kontejnera za skladištenje tečnog azota kao i sve dodatne pomoćne i zaštitne opreme, pod izuzetnim uslovima:

  -10% popusta za svaki poručen kontejner 
  -15% popusta za dva poručena kontejnera 
  -20% popusta za tri ili više poručena kontejnera  
  -20% popusta za svu dodatnu i zaštitnu opremu

Za sve informacije možete nam se obratiti na e-mail adresu ili broj telefona.
Srdačan pozdrav  ELTA 90 Medical Science doo Beograd

Svetog Klimenta 26
11050 Beograd, Srbija

office@elta90ms.com
TELEFON +381 11 28 32 650
FAX +381 11 28 32 850

PIB: 107392312
Mat. Br.: 20792710

Aluminijumski kontejneri za skladištenje i transport tečnog azota. Vreme držanja tečnog azota do 180 dana.
Dodatna oprema: točkići, ručka i stalak za pretakanje, DL3 sistem pod pritiskom za prelivanje, crevo za transfer, štap za prelivanje sa glavom za preciznije pretakanje.

Aluminijumski kontejneri za skladištenje i pretakanje tečnog azota koji služe za direktno snabdevanje. Radni pritisak im je 0.5 bar.
Isporučuju se sa ili bez operativne glave (plivajući indikator nivoa tečnog azota, manometar, dva sigurnosna ventila za 0,5 bar, ventil za tečni azot, ventil za odušak, manometar pritiska, ventil za pritisak).

Aluminijumski kontejneri za čuvanje uzoraka u tečnom azotu (slamčice i cryo viale). Linija proizvoda dizajnirana za dugotrajno čuvanje uzoraka u tečnom azotu od 2L do 40L. Vreme držanja tečnog azota do 350 dana. Isporučuju se sa plastičnim ili čeličnim kanisterima sa 1 ili 2 nivoa. Širok asortiman dodatne opreme.

Aluminijumski kontejneri za čuvanje uzoraka u tečnom azotu (slamčice, cryo viale i vreće).
Linija proizvoda dizajnirana za dugotrajno čuvanje uzoraka u tečnom azotu od 40L do 170L (tečna ili gasna faza) u plastičnim ili čeličnim kanisterima do 2 nivoa i čeličnim policama do 10 nivoa. Vreme držanja tečnog azota do 250 dana.

Linija proizvoda dizajnirana za laku upotrebu malih količina tečnog azota.
Koriste se za zamrzavanje i transport uzoraka u tečnom azotu kao i za čuvanje manjih količina tečnog azota za dnevnu upotrebu u laboratoriji. Zapremina od 0,5 L do 6 L.

Linija specijalnih aluminijumskih kontejnera i aplikatora kreirana da olakša upotrebu tečnog azota u dermatološke svrhe. Namenjeni čuvanju tečnog azota sa specijalnom „kutlačom“ za zahvatanje. Zapremine su od 2 – 21 L.

Sprej za lakšu i precizniju aplikaciju tečnog azota.
Zapremina od 0,3 L i 0,5 L.

Sigurnost pre svega!

Kompanija CryopAL nudi širok asortiman zaštitne i dodatne opreme za rukovanje uzorcima u tečnom azotu: rukavice, vizire, naočare, kecelje, mantile, merače nivoa kiseonika u prostoriji i td.