Naša misija _

Naša misija je da svojom ponudom proizvoda i usluga stvorimo uslove najboljim istraživačima iz oblasti genetike, molekularne biologije, biotehnologije i drugih srodnih prirodnih nauka za postizanje vrhunskih rezulatata. Izborom kompanija koje zastupamo, entuzijazmom i stručnošću, stabilnim rastom i dobrim poslovanjem doprinosimo sigurnosti korisnika naših usluga, a snabdevanjem proizvodima traženog kvaliteta obezbeđujemo zadovoljenje svih potreba naših partnera.

Naša vizija _

Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju najviših standarda koja posluje u korak sa vremenom koje dolazi. Ako niste sigurni koji je sledeći korak u tehnologiji koju koristite, pitajte nas, mi imamo partnere koji su već na tom putu.

Naš cilj _

Naš cilj da u narednim godinama nastavimo sa stabilnim poslovanjem i ostanemo pouzdan partner, sa pozitivnim uticajem na društvo i našu okolinu, da zaposlenima pružamo sigurnost i osećaj da su na najpoželjnijem radnom mestu u okruženju.

VESTI

Seminar: Brojanje i karakterizacija čestica u farmaceutskoj industriji – klasična, sterilna i biofarmaceutska proizvodnja.

7. septembra u Amfiteatru Farmaceutskog fakulteta u Beogradu Drage kolege, Ako Vi brinete o proizvodnji lekova, medicinskih sredstava ili vode, o osiguranju kvaliteta, kontroli kvaliteta ulaznih sirovina ili gotovih proizvoda, ili se bavite projektovanjem, regulativom ili tehničkim uslovima za aseptičnu proizvodnju, počev od laminara pa do proizvodnog pogona ili ste samo željni znanjai interesuje Vas […]

More

Akcija, Cryopal kontejneri za tečni azot

Obaveštavamo Vas da u periodu od 01.07.2017. do 31.08.2017. omogućavamo nabavku kontejnera za čuvanje uzoraka u tečnom azotu, kontejnera za skladištenje tečnog azota kao i sve dodatne pomoćne i zaštitne opreme

More

Prijavite se za učešće na seminaru

PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE NA SEMINARU Dokument popunite i pošaljite mailom na office@elta90ms.com ili faxom na 011/283-2850

More